Informace o klubu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) je otevřeno:

  • Pondělí - pátek  13,00 – 19,00

(O prázdninách je provoz omezen podle požadavků dětí a mladistvých.)

Do klubu mohou docházet klienti ve věkovém rozhraní 6 – 26 let. Tato služba je poskytována ZDARMA.

Děti a mladiství mají k dispozici počítače, posilovnu, společenskou místnost a X-Box s Kinectem. Mohou si uvařit čaj nebo kávu v naší kuchyňce nebo si mohou psát či kreslit u pracovních stolů. Klientům se věnuje odborný personál složený z pedagogického pracovníka, sociálních pracovníků a lektorů volného času.

Kontakt:

NZDM se nachází na adrese Riegrova 173/4 Kralupy nad Vltavou - VSTUP Z ULICE CHMELOVA.

E-mail: nizkoprah@nasefarnost.cz

Fb: www.facebook.com/nzdmkralupy

Poslání

NZDM je odpoledním klubem s názvem „Rep Sun“, který se snaží vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro klienty ve věku 6 – 26 let. Klub mohou navštěvovat všechny děti a mládež z Kralup a okolí. Klientům se snažíme pomáhat při školní přípravě, při výběru budoucího povolání, hledání práce nebo brigády, či řešení mezilidských vztahů. Snažíme se jim ukázat a naučit je, jak vyjít a domluvit se s druhým člověkem. V rámci klubu probíhá protidrogová prevence a prevence proti násilí.

Cíle

Pokud s tím klient souhlasí, spolupracujeme s jeho rodinou, školou, kterou navštěvoval, navštěvuje nebo chce navštěvovat. V rámci Charity Kralupy nad Vltavou pracuje terénní pracovník, který se zároveň podílí na chodu NZDM. Pokud je to v zájmu klienta, propojuje rodinu, vzdělávací a jiné instituce s klientem samotným, ovšem pouze za souhlasu klienta či jeho zákonných zástupců.

Poskytujeme našim klientům, kdykoliv potřebují, poradenskou pomoc v sociální, pedagogické, právní a zdravotní oblasti (zaměřené převážně proti návykovým látkám). Spolu s našimi klienty či jejich rodinami se snažíme nalézt řešení jejich momentální nepříznivé životní situace.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 
Podpořte

DMS FCHKRALUPY 30
DMS FCHKRALUPY 60
DMS FCHKRALUPY 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita kralupy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

ZAŠLETE DMS NA ČÍSLO 87 777

 
 

Naše tréninková kavárna

logo

 
 

Naše děti v Kongu