Farní charita Kralupy nad Vltavou

Farní charita Kralupy je církevní organizace, která byla založena jako samostatná právnická osoba v roce 2001. Dnes poskytuje 7 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem a mládeži ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí pomoc zhruba pěti stům klientům a zaměstnává více než dvacet pět pracovníků.

Cíl Farní charity Kralupy nad Vltavou

Cílem našeho konání je pomáhat klientům tam, kde jejich síly selhávají. Vzhledem k různorodosti klientů služeb se i metody k dosažení cíle různí. Jedná se především o konkrétní práci s jednotlivci.

Historie Farní charity Kralupy nad Vltavou

Farní charita Kralupy nad Vltavou je církevní organizace, která byla založena jako samostatná právnická osoba v roce 2001. Do roku 2001 pracovala na dobrovolnické bázi - sběr šatstva, pomoc při povodních, základní materiální pomoc potřebným.

V roce 2001 se organizace začala profesionalizovat a v roce 2005 zaregistrovala první sociální službu. Jako priority pro své sociální projekty si zvolila rodiny, děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci. V současné době poskytuje již 6 sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. a je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb v regionu.

K 31.12.2014 měla Farní charita Kralupy nad Vltavou 21 zaměstnanců na HPP a na DPP/DPČ a za rok 2014 její služby vyhledalo a pomoc poskytla téměř 500 klientům.

Rozvoj sociálních služeb a dalších projektů

Od 2002 provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z regionu a sociální poradenství pro občany v krizových situacích.

Pořádá jednorázové a krátkodobé akce pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Na konci roku 2010 se díky získané dotaci z operačního programu ROP Střední Čechy stěhuje do nových, vlastních prostor a rozšiřuje služby o azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci včetně terénního.

V lednu 2011 Farní charita Kralupy vyhrává veřejnou zakázku „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ a díky získaným finančním prostředkům zkvalitňuje služby pro klienty svých azylových domů, nízkoprahu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zároveň rozšiřuje služby o terénní program pro osoby bez přístřeší a v tísni.

V lednu 2015 přebírá Dům na půl cesty v Minicích a tak rozšiřuje kapacitu azylového domu na 45 lůžek a začíná provozovat dům na půl cesty pro děti vycházející z ústavní péče.

Podpořte nás
 

Naše děti v Kongu

 
 
Výdejní místo Zásilkovny

Výdejní místo Zásilkovny

Pondělí

9:00-11:30   12:30-17:00

Úterý 9:00-11:30   12:30-17:00
Středa 9:00- 11:30  12:30-17:00
Čtvrtek 9:00-11:30   12:30-17:00
Pátek 11:00-13:00  14:00-17:00
Sobota ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO
 

Tříkrálová sbírka 2017

Náš výtěžek
157 709 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR