Charita Kralupy nad Vltavou

Charita Kralupy je církevní organizace, která byla založena jako samostatná právnická osoba v roce 2001. Dnes poskytuje 7 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem a mládeži ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí pomoc zhruba pěti stům klientům a zaměstnává více než dvacet pět pracovníků.

Cíl Charity Kralupy nad Vltavou

Cílem našeho konání je pomáhat klientům tam, kde jejich síly selhávají. Vzhledem k různorodosti klientů služeb se i metody k dosažení cíle různí. Jedná se především o konkrétní práci s jednotlivci.

Historie Charity Kralupy nad Vltavou

Charita Kralupy nad Vltavou je církevní organizace, která byla založena jako samostatná právnická osoba v roce 2001. Do roku 2001 pracovala na dobrovolnické bázi - sběr šatstva, pomoc při povodních, základní materiální pomoc potřebným.

V roce 2001 se organizace začala profesionalizovat a v roce 2005 zaregistrovala první sociální službu. Jako priority pro své sociální projekty si zvolila rodiny, děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci. V současné době poskytuje již 6 sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. a je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb v regionu.

K 31.12.2014 měla Charita Kralupy nad Vltavou 21 zaměstnanců na HPP a na DPP/DPČ a za rok 2014 její služby vyhledalo a pomoc poskytla téměř 500 klientům.

Rozvoj sociálních služeb a dalších projektů

Od 2002 provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z regionu a sociální poradenství pro občany v krizových situacích.

Pořádá jednorázové a krátkodobé akce pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Na konci roku 2010 se díky získané dotaci z operačního programu ROP Střední Čechy stěhuje do nových, vlastních prostor a rozšiřuje služby o azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci včetně terénního.

V lednu 2011 Charita Kralupy vyhrává veřejnou zakázku „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ a díky získaným finančním prostředkům zkvalitňuje služby pro klienty svých azylových domů, nízkoprahu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zároveň rozšiřuje služby o terénní program pro osoby bez přístřeší a v tísni.

V lednu 2015 přebírá Dům na půl cesty v Minicích a tak rozšiřuje kapacitu azylového domu na 45 lůžek a začíná provozovat dům na půl cesty pro děti vycházející z ústavní péče.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 
Podpořte

DMS FCHKRALUPY 30
DMS FCHKRALUPY 60
DMS FCHKRALUPY 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita kralupy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

ZAŠLETE DMS NA ČÍSLO 87 777

 
 

Naše tréninková kavárna

logo

 
 

Naše děti v Kongu