Poradenské centrum

Posláním sociální služby odborné sociální poradenství je poskytnutí poradenství každému, kdo potřebuje pomoc při řešení své nepříznivé životní situace. Snahou je pomoci klientovi orientovat se možnostech řešení těchto situací, a to zejména radou nebo zprostředkováním pomoci. Služba je založena primárně na individuální podpoře s cílem motivovat klienta k řešení situace takovým způsobem, aby nedocházelo k dlouhodobému setrvávání v jeho nepříznivé situaci. 

Poradenské centrum poskytuje zdarma sociální poradenství, které zahrnuje:

 • Sociální poradenství:
  • Základní sociální poradenství, které je základní činností všech sociálních služeb; v rámci základního sociálního poradenství poskytujeme  osobám potřebné informace k řešení jejich nepříznivé situace
 • Odborné sociální poradenství:
  • V rámci něhož poskytujeme:
   • pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
   • sociálně terapeutické činnosti

Snažíme se předat takové informace, které povedou ke zvládnutí nepříznivé sociální situace v co největší míře.“

 

Kontaktovat nás můžete osobně v kanceláři služby, telefonicky, emailem, poštou:

PORADENSKÉ CENTRUM

Charita Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Email: Y.AD8ec6LTAk93-7~gBC-W7r

Telefon: 606 613 018

Jana Jiráčková, pracovník v sociálních službách,

Helena Vondrová, DiS, sociální pracovník – metodik – tel.:737 282 814

Kancelář poradny se nachází v přízemí budovy. Ke vstupu do budovy je nutné použít zvonek umístěný u dveří do budovy. Venkovní prostor i prostor poradny je monitorován kamerovým systémem.

Kontaktovat nás můžete osobně v kanceláři služby, telefonicky, emailem, poštou.

 

Provozní doba:

PO     8:00 – 12:00    12:30-    17:00     

ÚT    dle předchozí domluvy     

ST    8:00 -12:00       12:30 – 17:00

ČT   8:00 -12:00       12:30-   14:00

PÁ   8:00 – 12:00     12:30 - 14:00

 

Do poradny můžete přijít bez objednání. Objednaní jedinci jsou přijímáni přednostně.

Objednat se můžete:

Informace o službě pro zájemce a uživatele

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 
Podpořte

DMS FCHKRALUPY 30
DMS FCHKRALUPY 60
DMS FCHKRALUPY 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita kralupy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

ZAŠLETE DMS NA ČÍSLO 87 777

 
 

Naše tréninková kavárna

logo

 
 

Naše děti v Kongu