Sociální rehabilitace Horizont

 

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulatní a terénní formou (v domácnosti klienta nebo na jiných místech podle zvolené formy spolupráce).

Služba je poskytována bezplatně.

Kontakt: 

Tel.: 737 386 753

e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Adresa:

Sokolská 139

Kralupy nad Vltavou, 278 01

Provozní doba služby:

PO  dle předchozí domluvy

ÚT  8:00 - 12:00

ST   9:00 - 16:00

ČT   dle předchozí domluvy

PÁ   dle předchozí domluvy

Terénní provoz je plánovaný individuálně v průběhu celého týdne.

Veřejný závazek soc. rehabilitace.docx

Poslání služby

Posláním služby Sociální rehabilitace Horizont je snaha o zapojení těch, kteří zcela či částečně pozbyli schopnost naplňovat své vlastní životní potřeby. Zapojení realizujeme prostřednictvím individuální podpory uživatelů. Usilujeme o dosažení co nejvyšší míry jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který nabyde dostatečné kompetence ke zvládnutí své nepříznivé situace a dosáhne co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím rozvoje vlastních specifických schopností, posilováním návyků a nácvikem činností nezbytných pro samostatný život.

Zejména se jedná o nácvik činností v oblasti:

  • péče o vlastní osobu,
  • péče o domácnost (úklid, obsluha spotřebičů, nákupy),
  • získání či obnovení pracovních návyků a kompetencí, vyhledávání pracovních nabídek, sepsání životopisu, pracovního pohovoru,
  • nalezení stabilního bydlení či udržení stávajícího bydlení,
  • hospodaření s finančními prostředky, postupu při řešení dluhové problematiky, tvorby rodinného rozpočtu,
  • komunikace s institucemi (úřady, lékař apod.), zaměstnavatelem a dalšími osobami v uživatelově okolí,
  • vyřízení běžných osobních záležitostí na úřadě či jiných institucích,
  • obsluha počítače, mobilního telefonu či jiných zařízení,
  • orientace v prostředí, využívání hromadné dopravy.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které se snaží aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou s oblastmi vymezenými v cílech služby.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 
Podpořte

DMS FCHKRALUPY 30
DMS FCHKRALUPY 60
DMS FCHKRALUPY 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita kralupy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

ZAŠLETE DMS NA ČÍSLO 87 777

 
 

Naše tréninková kavárna

logo

 
 

Naše děti v Kongu