Azylový dům sv. Máří Magdalény

 

Poslání

Posláním Azylového domu sv. Máří Magdalény (dále jen „Azylový dům“) je poskytnout podporu v nepříznivé sociální situaci. Taková situace se vyznačuje tím, že vede ke ztrátě bydlení nebo k bydlení v nedůstojných a nevyhovujících podmínkách.

 

Cíle 

Základním cílem je klientovi poskytnout dočasné ubytování (nejdéle však na 1 rok) v bezpečných a důstojných podmínkách.

Dílčí cíle (dle individuálních potřeb klienta):

 • Klient má podpořené a rozvinuté rodičovské kompetence (dokáže adekvátně pečovat o dítě v oblasti zdraví, výživy, hygieny, ošacení, denního režimu, výchovy, vzdělání a naplňování emočních potřeb a rozvoje osobnosti).
 • Klient má podpořené a rozvinuté praktické a sociální dovednosti potřebné k vyřizování osobních záležitostí (dokáže si samostatně vyřizovat úřední záležitosti, záležitosti v oblasti zaměstnání, záležitosti v oblasti bydlení, vztahové záležitosti).
 • Klient má podpořené a rozvinuté praktické dovednosti v oblasti péče o domácnost (dokáže udržovat domácnost v pořádku a čistotě).
 • Klient je podpořen a rozvinut v oblasti finanční gramotnosti (dokáže hospodařit s financemi, je informován o rizicích zadlužování, je podpořen při řešení již vzniklých dluhů).
 • Klient je podpořen při uplatnění na trhu práce (má informace, kde a jak vyhledávat pracovní nabídky, umí napsat životopis a ví, jak se chovat na pracovním pohovoru).
 • Klient je podpořen při hledání stabilnějšího bydlení (má informace, kde a jak vyhledávat nabídky bydlení.

 

Zásady

 • Rovnost a nestrannost - pracovníci Azylového domu korigují své názory, postoje a hodnoty tak, aby přistupovali ke všem klientům bez ohledu na sociální status, rasu, pohlaví, věk atd.
 • Respekt klientova práva na sebeurčení – pracovníci Azylového domu respektují přání a rozhodnutí, která klienti učiní, nezávisle na svých názorech, postojích a hodnotách. Na případná rizika daných rozhodnutí však klienty upozorňují a v případě zájmu jim pomáhají hledat alternativy.
 • Individuální přístup – pracovníci Azylového domu nepodléhají žádným předsudkům ani stereotypům. Vycházejí z předpokladu, že každý klient je jedinečná bytost s individuálními bio-psycho-sociálními potřebami.
 • Diskrétnost – pracovníci Azylového domu považují všechna sdělení klientů za důvěrná, jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných informacích dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Dobrovolnost – využívání sociální služby Azylový dům je zcela dobrovolné a klient může kdykoliv, bez udání důvodu ukončit smlouvu.

 

Cílová skupina uživatelů

Služba je určena mladým lidem od 15 do 26 let, matkám či otcům s dětmi a rodinám s dětmi, které se společně ocitli v nepříznivé sociální situaci, která vede ke ztrátě bydlení nebo k bydlení v nedůstojných a nevyhovujících podmínkách.

 

Základní činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.

 • Poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok – délka ubytování klientů je závislá především na jejich osobních cílech a řešení nepříznivé sociální situace.
 • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy – součástí bytů Azylového domu je kuchyň. K dispozici je klientům i společná kuchyň. V případě potřeby mohou klienti žádat pracovníky Azylového domu o podporu při přípravě stravy. K tomuto účelu slouží i pravidelná aktivita Azylového domu „Ekonomické vaření“. Klienti mohou také žádat o potravinovou pomoc.
 • Umožnění celkové hygieny těla – součástí bytů Azylového domu je koupelna. Klienti mohou také žádat o drogistickou pomoc.
 • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla – součástí Azylového domu jsou 2 pračky, které mají klienti k dispozici. Mohou si vypůjčit i žehličku. Při ubytování klientů Azylový dům poskytuje lůžkoviny, které klienti 1x měsíčně perou.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek - klienti mají právo žádat pracovníky Azylového domu o podporu při péči a výchově dětí, péči o domácnost, hospodaření s penězi, hledání zaměstnání, hledání bydlení nebo o informace zprostředkování či podporu při jednání s veřejnými službami (mateřské a základní školy, lékaři, úřady atd.). Konkrétní oblasti a s nimi související činnosti jsou součástí individuálního plánu spolupráce.
   
Kapacita

46 lůžek (13 garsonek, přičemž v každé je ubytována max. 1 rodina) 

Místo 

Pražská 73, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Riegrova 173/4, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Čas Nepřetržitě
Cena 

Dospělí – 90,- Kč/den

Dítě – 45,- Kč/den

Prostorové a materiální podmínky

Azylový dům sv. Máří Magdalény se nachází v klidné, okrajové části města Kralupy nad Vltavou - Minice, přímo nad zastávkou městské hromadné autobusové dopravy a pět minut pěší chůze od vlakové zastávky Kralupy nad Vltavou – Minice. Pro sociální službu Azylový dům je určeno 11 garsonek. Další 2 byty jsou místěny v další budově Charity Kralupy nad Vltavou na adrese Riegrova 173/4, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Garsonky jsou vybavené pokojem s kuchyňskou linkou, sprchovým koutem a toaletou. K dispozici je i společná kuchyň s jídelnou, dále mohou klienti využívat klubovnu a zahradu s hřištěm.

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
206 464 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
Podpořte

DMS FCHKRALUPY 30
DMS FCHKRALUPY 60
DMS FCHKRALUPY 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita kralupy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

ZAŠLETE DMS NA ČÍSLO 87 777

 
 

Naše tréninková kavárna

logo

 
 

Naše děti v Kongu

 
 
Zásilkovna - Sokolská 139

Výdejní místo - Sokolská 139

Pondělí

9:00-11:30   12:30-17:00

Úterý 9:00-11:30   12:30-17:00
Středa 9:00- 11:30  12:30-17:00
Čtvrtek 9:00-11:30   12:30-17:00
Pátek 11:00-13:00  14:00-17:00
Sobota ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO
 
 
Zásilkovna - Tylova 735

Výdejní místo - Tylova 735

Pondělí

9:00-11:30   12:30-17:00

Úterý 9:00-11:30   12:30-17:00
Středa 9:00- 11:30  12:30-17:00
Čtvrtek 9:00-11:30   15:00-17:00
Pátek 9:00-11:30  12:30-17:00
Sobota ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO