Kdo jsme

Charita Kralupy nad Vltavou je církevní organizace, která byla založena v roce 2001. Dnes poskytuje 6 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem a mládeži ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí pomoc zhruba pěti stům klientů a zaměstnává více než dvacet pět pracovníků.

Cílem našeho konání je pomáhat klientům tam, kde jejich síly selhávají. Vzhledem k různorodosti klientů služeb se i metody k dosažení cíle různí. Jedná se především o konkrétní práci s jednotlivci.

Historie Charity Kralupy nad Vltavou

Charita Kralupy nad Vltavou byla založena jako samostatná právnická osoba v roce 2001. Do roku 2001 pracovala na dobrovolnické bázi - sběr šatstva, pomoc při povodních, základní materiální pomoc potřebným.

V roce 2001 se organizace začala profesionalizovat a v roce 2005 zaregistrovala první sociální službu. Jako priority pro své sociální projekty si zvolila rodiny, děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci. V současné době poskytuje již 6 sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. a je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb v regionu.

K 31.12.2014 měla Charita Kralupy nad Vltavou 21 zaměstnanců na HPP a na DPP/DPČ a za rok 2014 její služby vyhledalo a pomoc poskytla téměř 500 klientům.

Rozvoj sociálních služeb a dalších projektů

Od 2002 provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z regionu a sociální poradenství pro občany v krizových situacích.

Pořádá jednorázové a krátkodobé akce pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Na konci roku 2010 se díky získané dotaci z operačního programu ROP Střední Čechy stěhuje do nových, vlastních prostor a rozšiřuje služby o azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci včetně terénního.

V lednu 2011 Charita Kralupy vyhrává veřejnou zakázku „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ a díky získaným finančním prostředkům zkvalitňuje služby pro klienty svých azylových domů, nízkoprahu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zároveň rozšiřuje služby o terénní program pro osoby bez přístřeší a v tísni.

V lednu 2015 přebírá Dům na půl cesty v Minicích a tak rozšiřuje kapacitu azylového domu na 45 lůžek a začíná provozovat dům na půl cesty pro děti vycházející z ústavní péče.

V červnu 2015 byl zahájen provoz sociálních podniků - šicí a keramické dílny, jejichž výrobky jsou prodávány pod značkou CHIC.KE.PA, a second handu Šuplík. Oba projekty umožnily vznik nových pracovník míst pro dlouhodobě nezaměstnané. v roce 2016 byl provoz Šuplíku rozšířen o novou prodejnu, která umožnila vznik dalších pracovních míst.

Na podzim roku 2016 Charita ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou vytvořila nové zázemí pro službu Nízkoprahového denního centra. Ve zrekonstruovaných prostorách bývalé výměníkové stanice v Kralupech - Lobečku je klientům poskytováno odborné sociální poradenství, mají možnost využít hygienické zařízení, dát si za symbolickou cenu kávu nebo polévku či si vyprat své oděvy.

V roce 2017 byla schválena žádost Charity o grant z evropského programu IROP Střední Čechy, díky kterému bylo možné zakoupit a zrenovovat nemovitost v Rígrově ulici.

Do zrekonstruovaného domu se mohly koncem roku 2018 přesunout některé sociální služby. Své zázemí zde nalezly Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a keramická dílna.

V přízemí budovy vznikl prostor pro další sociální podnik Charity Kralupy, a to tréninkovou kavárnu Rígrovka, která začala fungovat 1.6.2019. Veškeré dobroty z nabídky vyrobí kuchařka přímo v naší profesionálně vybavené kuchyni. Dbáme na kvalitu potravin a rádi podporujeme místní dodavatele, farmáře a pěstitele. Kavárna má navíc ještě jeden rozměr – poskytnout pracovní příležitost těm, kteří jsou (z různých důvodů) znevýhodněni na trhu práce . V témže roce se Charita zapojila do projektu SCUK, který propojuje lokální výrobce a farmáře se zákazníky, ti si v případě Charity mohou svůj nákup vyzvednout v prodejně Šuplík.

Slavíme 20 let!

oslava