Děti a mládež

Kontakt 

Adresa: Riegrova 173/4 Kralupy nad Vltavou - VSTUP Z ULICE CHMELOVA
Eva Klementová, tel.: 724 949 914, 9bMu5%h737c-4Zi_18Ex5cj4Ys
Fb: www.facebook.com/nzdmkralupy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) je otevřeno:

Pondělí - pátek  13 – 19 h
(o prázdninách je provoz omezen podle požadavků dětí a mladistvých - od 7.7.2021 do 27.8.2021 po-pá 11-17 h)

Do klubu mohou docházet klienti ve věkovém rozhraní 6 – 26 let. Tato služba je poskytována ZDARMA.

Děti a mladiství mají k dispozici počítače, posilovnu, společenskou místnost a X-Box s Kinectem. Mohou si uvařit čaj nebo kávu v naší kuchyňce nebo si mohou psát či kreslit u pracovních stolů. Klientům se věnuje odborný personál složený z pedagogického pracovníka, sociálních pracovníků a lektorů volného času.

Poslání

NZDM je odpoledním klubem s názvem „Rep Sun“, který se snaží vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro klienty ve věku 6 – 26 let. Klub mohou navštěvovat všechny děti a mládež z Kralup a okolí. Klientům se snažíme pomáhat při školní přípravě, při výběru budoucího povolání, hledání práce nebo brigády, či řešení mezilidských vztahů. Snažíme se jim ukázat a naučit je, jak vyjít a domluvit se s druhým člověkem. V rámci klubu probíhá protidrogová prevence a prevence proti násilí.

Cíle

Pokud s tím klient souhlasí, spolupracujeme s jeho rodinou, školou, kterou navštěvoval, navštěvuje nebo chce navštěvovat. V rámci Charity Kralupy nad Vltavou pracuje terénní pracovník, který se zároveň podílí na chodu NZDM. Pokud je to v zájmu klienta, propojuje rodinu, vzdělávací a jiné instituce s klientem samotným, ovšem pouze za souhlasu klienta či jeho zákonných zástupců.

Poskytujeme našim klientům, kdykoliv potřebují, poradenskou pomoc v sociální, pedagogické, právní a zdravotní oblasti (zaměřené převážně proti návykovým látkám). Spolu s našimi klienty či jejich rodinami se snažíme nalézt řešení jejich momentální nepříznivé životní situace.

 

Podrobnosti o službě