Děti a mládež

Kontakt 

Adresa: Riegrova 173/4 Kralupy nad Vltavou - VSTUP Z ULICE CHMELOVA
Eva Klementová, tel.: 724 949 914, 9bMu5%h737c-4Zi_18Ex5cj4Ys
Fb: www.facebook.com/nzdmkralupy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) je otevřeno:

Ambulantní forma:

Pondělí – pátek: 12 – 18 h

Terénní forma:

Pondělí: 12 – 13 h, 17 – 18 h
Pátek: 12 – 14 h
(o prázdninách bývá provoz upraven podle požadavků dětí a mladistvých)

Do klubu mohou docházet klienti ve věkovém rozhraní 6 – 26 let. Tato služba je poskytována ZDARMA.

Děti a mladiství mají k dispozici výtvarné potřeby, počítače, posilovnu, společenskou místnost a X-Box s Kinectem. Mohou si uvařit čaj nebo kávu nebo si mohou psát či kreslit u pracovních stolů. Klientům se věnuje odborný personál složený ze sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a lektora volného času.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Rep Sun Charity Kralupy nad Vltavou (dále jen „NZDM“ a „klub“) je pomáhat dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, nebo se nachází v těžké životní situaci. Snažíme se jim poskytnout příjemné a bezpečné prostředí. Usilujeme o navázání bezpečného vztahu mezi klientem a pracovníkem. Klientům pomáháme při řešení mezilidských vztahů a učení jak vyjít s druhým člověkem. Podporujeme je v osobním rozvoji, školní přípravě, výběru povolání, hledání práce nebo brigády. V rámci klubu probíhá protidrogová prevence a prevence proti násilí. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu života.

Cíle

Cílem NZDM je zlepšení úrovně kvality života klientů v oblasti vzdělání, výběru povolání, bydlení, rodinného života a kultury, která vede k jejich integraci do společnosti za zachování jejich identity. Poskytujeme našim klientům poradenskou pomoc v sociální, pedagogické, právní a zdravotní oblasti (zaměřené prioritně na prevenci závislostí). Spolu s našimi klienty či jejich rodinami, pokud se spoluprací klienti souhlasí, se snažíme nalézt řešení jejich momentální nepříznivé životní situace.

 

Podrobnosti o službě