Teplá židle

Zimní program „Teplá židle“ je součástí sociální služby Nízkoprahové denní centrum Paprsek. Jedná se o krizový noční provoz - poskytnutí místnosti se sociálním zázemím, kam se osoby bez přístřeší mohou zdarma uchýlit v mrazivém počasí. Program představuje prevenci před umrznutím či újmou na zdraví těchto osob.

I při důsledné přípravě se jedná o provizorní a přechodné opatření, které systémově neřeší problematiku bezdomovectví na území města a nenahrazuje noclehárnu. Program je spuštěn v případě, kdy dle předpovědi počasí hrozí pokles teploty na -5°C v časovém rozmezí od 20.00 do 4.00 hod.

Příjem osob bez přístřeší probíhá od 20.00 do 21.30 hod. na adrese Nízkoprahového denního centra Paprsek - Štefánikova u čp. 654, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Krizový noční provoz je poskytován do 6.30 hod.

Osobám bez přístřeší je nabídnuto:

  • využití hygienického zázemí
  • teplá polévka s pečivem
  • čaj

Podmínkou poskytnutí „Teplé židle“ je příchod v adekvátně střízlivém stavu (tj. zdržet se užívání alkoholu aj. nealkoholových drog). Dále je nutno dodržovat pravidla zařízení.