Sociální rehabilitace

Kontakty 

Kancelář - 737 386 753, centrum@nasefarnost.cz
Bc. Dominika Míková - Sociální pracovnice
Immanuel Mariae - Terénní pracovník

Adresa: Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Nabízí uživatelům pravidelné tréninkové zaměstnání pod dohledem kouče

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulatní a terénní formou (v domácnosti klienta nebo na jiných místech podle zvolené formy spolupráce).

Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba služby:
PO  dle předchozí domluvy
ÚT  8:00 - 12:00
ST  9:00 - 16:00
ČT  dle předchozí domluvy
PÁ  dle předchozí domluvy

Terénní provoz je plánovaný individuálně v průběhu celého týdne.

Poslání služby

Posláním služby Sociální rehabilitace Horizont je snaha o zapojení těch, kteří zcela či částečně pozbyli schopnost naplňovat své vlastní životní potřeby. Zapojení realizujeme prostřednictvím individuální podpory uživatelů. Usilujeme o dosažení co nejvyšší míry jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který nabyde dostatečné kompetence ke zvládnutí své nepříznivé situace a dosáhne co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím rozvoje vlastních specifických schopností, posilováním návyků a nácvikem činností nezbytných pro samostatný život.

Zejména se jedná o nácvik činností v oblasti:
  • péče o vlastní osobu
  • péče o domácnost (úklid, obsluha spotřebičů, nákupy)
  • získání či obnovení pracovních návyků a kompetencí, vyhledávání pracovních nabídek, sepsání životopisu, pracovního pohovoru
  • nalezení stabilního bydlení či udržení stávajícího bydlení
  • hospodaření s finančními prostředky, postupu při řešení dluhové problematiky, tvorby rodinného rozpočtu
  • komunikace s institucemi (úřady, lékař apod.), zaměstnavatelem a dalšími osobami v uživatelově okolí
  • vyřízení běžných osobních záležitostí na úřadě či jiných institucích
  • obsluha počítače, mobilního telefonu či jiných zařízení
  • orientace v prostředí, využívání hromadné dopravy

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které se snaží aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou s oblastmi vymezenými v cílech služby.

Podrobnosti o službě