Sociální rehabilitace

EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB logo_100
Kontakty 

Kancelář - rehabilitace@nasefarnost.cz
Bc. Dominika Míková - Sociální pracovnice – Tel.:737 386 753
Anna Táborská- Terénní pracovník – Tel.:730 544 823

Adresa: Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Sociální rehabilitace Horizont

Služba sociální rehabilitace je poskytována ambulatní (v kanceláři na adrese Sokolská 139, Kralupy) a terénní formou (v přirozeném prostředí klienta). V rámci služby nabízíme možnost doprovodů na úřady, do zaměstnání apod. a rovněž možnost nácviku v prostorách tréninkové kavárny Rígrovka.

Služba je poskytována bezplatně.

Cíle služby

Cílem služby je Klient, který nabyde dostatečné kompetence ke zvládnutí své nepříznivé situace a dosáhne co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím rozvoje vlastních specifických schopností, posilováním návyků a nácvikem činností nezbytných pro samostatný život.

Klienty podporujeme, aby dosáhli soběstačnosti v oblastech:

  • péče o vlastní osobu (stravovací, hygienické návyky)
  • péče o děti a další členy domácnosti
  • péče o domácnost a vaření (úklid, obsluha spotřebičů, nákupy)
  • nalezení zaměstnání či obnovení pracovních návyků a kompetencí, vyhledávání pracovních nabídek, sepsání životopisu, pracovního pohovoru, komunikace se zaměstnavatelem
  • orientace v nabídkách bydlení či udržení stávajícího bydlení
  • hospodaření s finančními prostředky, postup při řešení dluhové problematiky, tvorby rodinného rozpočtu
  • vyřízení běžných osobních záležitostí na úřadě či jiných institucích, komunikace s institucemi
  • komunikace s osobami v uživatelově okolí, chování v rámci společenských událostí
  • obsluha počítače, mobilního telefonu či jiných zařízení
  • orientace v prostředí, využívání hromadných dopravních prostředků

Míra podpory pracovníka závisí na míře samostatnosti klienta, může se jednat o slovní dopomoc, dohled nad činností, o praktické ukázky nebo o trénink činnosti v modelových či reálných situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby od 15 let, které se snaží aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou s oblastmi vymezenými v cílech služby.

V rámci služby mohou klienti využít nácvik činností v tréninkové kavárně Rígrovka:

nácvik

Podrobnosti o službě

EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGBlogo_100

Služba Sociální rehabilitace Horizont je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.

reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhu sociální služby na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.