Služby pro rodiny

Kontakty 

Adresa: Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou
E-mail: rodina@nasefarnost.cz
Jitka Kňazovická (vedoucí služby) - 606 613 016
6gnJ5f~968m%C.5k0~nB4~ilT-M

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ČTYŘLÍSTEK

Poslání sociální služby

Poslaním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi, které žijí v sociálním vyloučení nebo které jsou sociálním vyloučením ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a díky které je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociální služba je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí. Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.

Základní činnosti poskytované v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Čas, místo a forma poskytování služby

 

TERÉNNÍ FORMA

  • po předchozí domluvě pondělí-pátek 8-17 hodin
  • v oblasti Kralup nad Vltavou a blízkém okolí, maximálně však do 25 km od poskytovatele služby

AMBULANTNÍ FORMA

  • bez předchozí domluvy pondělí a středa 8-11 hodin
  • po předchozí domluvě pondělí–pátek 8-17 hodin

Klienti mohou využívat telefonické konzultace na číslech:
Jitka Kňazovická (vedoucí služby) - 606 613 016
Martina Košťálová (pracovník v sociálních službách) - 731 645 029

Sociálně aktivizační služby poskytujeme zdarma.