Služby pro rodiny

Kontakty 

Adresa: Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou
E-mail: rodina@nasefarnost.cz
Jitka Kňazovická (vedoucí služby) - 606 613 016
Klára Faltová Dis. (sociální pracovnice) - 734 283 098

Poslaním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházejících se v nepříznivé životní situaci. Individuálním přístupem, orientací v dané problematice aporozumění jejich životní situaci, nastavujeme individuální kroky k dosažení očekávaných řešení. Podporujeme rodiny v jejich snaze o změnu této situace a zdravý vývoj dětí, vedeme je ke schopnosti zvládat nepříznivé situace vlastními silami. Propojením s ostatními službami Charity dosahujeme přijatelných řešení nastalých situací a problémů a společně nacházíme východiska z nich pomocí sociálního poradenství a odborných programů.

Cílem je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich rodičů
 

Služba je určena rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí. Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.

 

Základní zásady poskytování sociální služby

 
 • Individuální přístup 
 • Lidská důstojnost
 • Rozvoj samostatnosti 
 • Dodržování lidských práv a základních svobod 
 • Kvalita poskytovaných služeb 
 • Transparentnost 

Základní činnosti poskytované v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.

Čas, místo a forma poskytování služby

 

TERÉNNÍ FORMA

 • po předchozí domluvě pondělí-pátek 8-17 hodin
 • v oblasti Kralup nad Vltavou a blízkém okolí, maximálně však do 25 km od poskytovatele služby

AMBULANTNÍ FORMA

 • bez předchozí domluvy pondělí a středa 8-11 hodin
 • po předchozí domluvě pondělí–pátek 8-17 hodin

Klienti mohou využívat telefonické konzultace s pracovníky SAS na číslech:
Jitka Kňazovická (vedoucí služby) - 606 613 016
Klára Faltová Dis. (sociální pracovnice) - 734 283 098

Sociálně aktivizační služby poskytujeme zdarma.