Naše služby

Charita Kralupy poskytuje 6 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem a mládeži ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí pomoc zhruba šesti stům klientů a zaměstnává kolem padesáti pracovníků.