Výsledky Tříkrálové sbírky

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Online koleda 23 934 Kč
Koleda ze statických kasiček7057 910 Kč
Koleda celkem 81 844 Kč
Rozpečetěno 70 z 70 úředně zapečetěných pokladniček.