Podporované bydlení Charity Kralupy v obci Uhy

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Podporované bydlení Charity Kralupy nad Vltavou v obci Uhy
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009663

Obsahem projektu je novostavba dvoupodlažního bytového domu v obci Uhy se 6 bytovými jednotkami a celkovou kapacitou 18 lůžek. Cílem projektu je zvýšit kapacitu sociálního bydlení v obci, resp. na území správního obvodu ORP Slaný s přesahem do ORP Kralupy nad Vltavou a poskytnout tak osobám ohroženým sociálním vyloučením ubytování a podporu sociální práce.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Maximální výše dotace: 9 744 492,00 Kč.

Chci přispět