Ukončený projekt: Centrum sociálních služeb

IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

Zkvalitnění podmínek pro poskytování vybraných sociálních služeb Farní charity Kralupy nad Vltavou
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002215

Smyslem projektu je prostřednictvím projektových aktivit (koupě domu v centru města, jeho rekonstrukce a vybavení a pořízení automobilů pro terénní pracovnice) vytvořit zázemí a zkvalitnit podmínky pro poskytování tří registrovaných služeb Farní charity Kralupy nad Vltavou. Jedná se o služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Azylového domu a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dojde ke zvýšení kvality, intenzity a efektivity sociální práce s cílovou skupinou, což přispěje k její sociální inkluzi.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Maximální výše dotace: 17 611 361,97 Kč.