Rekonstrukce AD v Minicích

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Stavební úpravy Azylového domu č.p. 73 v Kralupech nad Vltavou - Minicích
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008951
Smyslem projektu je zlepšení infrastruktury pro poskytování služeb Azylového domu sv. Máří Magdaleny v Minicích. 1. cílem je prostřednictvím stavebních úprav objektu č.p. 73 v Kralupech nad Vltavou - Minicích zlepšit kvalitu zázemí AD 2. cílem je pomocí obnovy vybavení domu a vybudování vhodného zázemí pro aktivizační činnosti a pracovníky služby zvýšit kvalitu a efektivitu poskytované sociální práce 3. cílem je navýšení celkové kapacity naší služby Azylové domy (1792050) o 13 lůžek na celkem 46 lůžek, z toho v domě sv. Máří Magdalény v Minicích bude 36 lůžek. Výstupem projektu bude rekonstruovaný AD s kvalitním vybavením a podmínkami pro sociální práci s klienty a navýšenou kapacitou služby. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Maximální výše dotace: 14 656 552,50 Kč.